Мирзахмедов Абдурашид

Мирзахмедов Абдурашид

2020 йил 13 февраль куни соат 14 00 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлисида Мирзахмедов Абдурашид Мамасидиковичнинг “Культура толерантности – как фактор предотвращения экстремизма” (“Бағрикенглик маданияти экстремизмни олдини олиш омили”) мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги фалсафа фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси бўлиб ўтади.


Print   Email