414

Buyuk siymolar

HAVOLA 👇

https://www.youtube.com/watch?v=l0_mfm4y3Ck

Qo‘shimcha mutolaa uchun tavsiya

Izoh qoldirish

Izohlar

22.08.2023 23:24
c:/
22.08.2023 23:24
/etc/passwd
22.08.2023 23:24
/etc/passwd
22.08.2023 23:24
/etc/passwd
22.08.2023 23:24
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
22.08.2023 23:24
c:\Windows\system.ini
22.08.2023 23:24
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
22.08.2023 23:24
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
22.08.2023 23:24
../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
22.08.2023 23:24
c:\Windows\system.ini
22.08.2023 23:24
c:/Windows/system.ini
22.08.2023 23:24
c:/Windows/system.ini
22.08.2023 23:24
../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
31.05.2023 16:52
|id|
31.05.2023 16:52
`id`
31.05.2023 16:52
;id;
31.05.2023 16:52
/windows/win.ini
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../windows/win.ini
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../windows/win.ini
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../boot.ini
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../boot.ini
31.05.2023 16:52
/windows/win.ini
31.05.2023 16:52
/boot.ini
31.05.2023 16:52
/boot.ini
31.05.2023 16:52
/etc/passwd
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../etc/passwd
31.05.2023 16:52
../../../../../../../../../etc/passwd
31.05.2023 16:52
PTHeader: PTValue
31.05.2023 16:52
www.suhphokt.net
31.05.2023 16:52
/etc/passwd
31.05.2023 16:52
myvalue' myattribute='java:xscript(XSS)'
31.05.2023 16:52
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
31.05.2023 16:52
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
31.05.2023 16:52
java:xscript(XSS)
31.05.2023 16:52
myvalue" myattribute="java:xscript(XSS)"
31.05.2023 16:52
myvalue myattribute=java:xscript(XSS)
31.05.2023 16:52
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
31.05.2023 16:52
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
31.05.2023 16:52
" and "1"="1
31.05.2023 16:52
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:52
' and '1'='1
31.05.2023 16:52
--
31.05.2023 16:52
2-1 and 1=1
31.05.2023 16:52
X S
31.05.2023 16:52
<>
31.05.2023 16:51
"
31.05.2023 16:51
'
31.05.2023 16:51
"
31.05.2023 16:51
'
31.05.2023 16:51
1
31.05.2023 16:51
1
31.05.2023 16:51
1
31.05.2023 16:51
1
16.05.2023 17:15
|id|
16.05.2023 17:15
`id`