147

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rahbariyati tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarni shaxsiy qabul qilish JADVALI

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rahbariyati tomonidan
 jismoniy va yuridik shaxslarni shaxsiy qabul qilish 

JADVALI 
(yozuv ustiga bosing)

Izoh qoldirish

Izohlar

16.05.2023 17:28
;id;
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../windows/win.ini
16.05.2023 17:28
|id|
16.05.2023 17:28
`id`
16.05.2023 17:28
/windows/win.ini
16.05.2023 17:28
/windows/win.ini
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../windows/win.ini
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../boot.ini
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../boot.ini
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../etc/passwd
16.05.2023 17:28
/boot.ini
16.05.2023 17:28
/boot.ini
16.05.2023 17:28
/etc/passwd
16.05.2023 17:28
/etc/passwd
16.05.2023 17:28
../../../../../../../../../etc/passwd
16.05.2023 17:28
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
16.05.2023 17:28
PTHeader: PTValue
16.05.2023 17:28
www.hsdchfra.net
16.05.2023 17:28
myvalue myattribute=java:xscript(XSS)
16.05.2023 17:28
myvalue' myattribute='java:xscript(XSS)'
16.05.2023 17:28
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
16.05.2023 17:28
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
java:xscript(XSS)
16.05.2023 17:28
myvalue" myattribute="java:xscript(XSS)"
16.05.2023 17:28
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
16.05.2023 17:28
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
16.05.2023 17:28
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
" and "1"="1
16.05.2023 17:28
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
16.05.2023 17:28
2-1 and 1=1
16.05.2023 17:28
' and '1'='1
16.05.2023 17:28
<>
16.05.2023 17:28
--
16.05.2023 17:28
"
16.05.2023 17:28
X S
16.05.2023 17:28
'
16.05.2023 17:28
"
16.05.2023 17:28
'
16.05.2023 17:27
1
16.05.2023 17:27
1
16.05.2023 17:27
1
16.05.2023 17:27
1
05.05.2023 15:49
;id;
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../windows/win.ini
05.05.2023 15:49
|id|
05.05.2023 15:49
`id`
05.05.2023 15:49
/windows/win.ini
05.05.2023 15:49
/windows/win.ini
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../windows/win.ini
05.05.2023 15:49
/boot.ini
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../boot.ini
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../boot.ini
05.05.2023 15:49
/etc/passwd
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../etc/passwd
05.05.2023 15:49
../../../../../../../../../etc/passwd
05.05.2023 15:49
/boot.ini
05.05.2023 15:49
PTHeader: PTValue