425

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Axborot-resurs markazi yangi o‘quv adabiyotlar bilan ta’minlandi

          2021-2022 o‘quv yilidagi fan dasturlari asosida professor-o‘qituvchi va talabalar ehtiyojlari bo‘yicha 18 nomda 554 nusxadagi (2 nomda 70 nusxada darslik, 16 nomda 484 nusxada o‘quv qo‘llanma) o‘quv adabiyoti O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyoti tomonidan chop etilib, Akademiya ARM fondiga yetkazib berildi. Barcha ustoz va talabalar ARM o‘quv zalida quyidagi yangi nashrlar bilan tanishishlari mumkin:

Adabiyotlar ro‘yxati 

Soni

1.

Raximjonov D., Ismatova N. va boshqalar. Davlat va din. – Toshkent, 2019

50ta

2.

Hasanboev O‘. O‘zbekistonda davlat va din munosabatlari: diniy tashkilotlar, oqimlar, mafkuraviy kurashning dolzarb yo‘nalishlari. –Toshkent, 2014.

50 ta

 3.

Sarah Philpot and Lesley Curnick, Headway, Academic Skills, Listening, Speaking, and Study Skills, LEVEL 2, Student’s Book, Oxford, 2011.

20 ta

 

    4.

Sarah Philpot, Headway, Academic Skills, Reading, Writing, and Study Skills, LEVEL 2, Student’s Book, Oxford, 2006.

20 ta

 

       5.

Sarah Philpot and Lesley Curnick, Headway, Academic Skills, Reading, Writing, and Study Skills, LEVEL 3, Student’s Book, Oxford, 2007.

20 ta

 

       6.

Richard Harrison, Headway, Academic Skills, Listening, Speaking, and Study Skills, LEVEL 3, Student’s Book, Oxford, 2011.

20 ta

 

      7.

Karimova V.M., Nishanova Z.T., Alimov X.M. Etnopsixologiya va din psixologiyasi.  – Toshkent, 2020. 

20 ta

      8.

Сагдиев Х. Суннитское учение / учебное пособие. – Ташкент, 2019. 

20 ta

 9.

Oqilov S. Kalom. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019.

50 ta

    10.

Maxsudov D.R. Tafsir ilmiga kirish –Toshkent, 2019.

30 ta

11.

Nasrullayev N. Manbashunoslik.  – Toshkent, 2020.

50 ta

12.

Muhammadsidiqov M. Sharq mamlakatlari xalqaro munosabatlari. – Toshkent, 2019.

20 ta

13.

Muhammadsidiqov M. Xalqaro mintaqashunoslik.  – Toshkent, 2017.

20 ta

14.

Muhammadsidiqov M. Zamonaviy xalqaro munosabatlarning mintaqaviy jihatlari      – Toshkent, 2013.

20 ta

15.

Muhammadsidiqov M. Xorijiy Sharq va G‘arb mamlakatlarida ijtimoiy siyosiy jarayonlar  – Toshkent, 2013.

20 ta

16.

Muhammadsidiqov M. Musulmon mamlakatlari va zamonaviy xalqaro munosabatlar. – Toshkent, 2019. 

20 ta

17.

Bekmirzayev I. Islomshunoslik asoslari. – Toshkent, 2012.

50 ta

18.

Abdullayev A. Quronshunoslik. – Toshkent, 2011.

50 ta

Nashrlar bilan elektron tarzda quyidagi (book.iiau.uz) veb-sayti hamda (https://t.me/iiaulib) telegramkanali orqali ham tanishish imkoniyati mavjud.

Izoh qoldirish