56

Talabalaraga psixologik yordam

Talabalarning psixologik holati, individual-psixologik xususiyatlari, kognitiv qobiliyatlarini aniqlashga doir test va topshiriqlar

Talabalarning o‘zini-o‘zi boshqarish  va tartibga solishga doir psixologik mashqlar

Qiziqarli psixologiyaga doir ma’lumot

Izoh qoldirish