43

Xodimlarga psixologik yordam

 Xodimlarning o‘zlarini shaxsiy fazilatlari va xislatlarini aniqlashga doir, psixologik holatlari va kechinmalari yuzasidan ma’lumotlar olishga xizmat qiluvchi test topshiriqlari

 Ish faoliyatini tashkil etishga kumaklashuvchi relaksatsiya va psixotexnika  mashqlari

Izoh qoldirish