747

“Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi

“ARAB TILI VA ADABIYOTI AL-AZHAR” KAFEDRASI

 

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi va al-Azhar universiteti o‘rtasida “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasini tashkil etish yuzasidan anglashuv memorandumi (al-Azhar universiteti va O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi o‘rtasida “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasini tashkil etish yuzasidan anglashuv memorandumi “Yo‘l xaritasi”, Toshkent, 09.01.2019 yil) imzolangan. Memorandum asosida O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Kengashi majlisi qarori hamda yuqori tashkilotlar bilan kelishilgan holda “O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Sharq filologiyasi” kafedrasi negizida “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi tashkil etilgan.

“Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida mutaxassis chiqaruvchi mustaqil kafedra sifatida faoliyat olib boradi. Kafedra 2019-2020 o‘quv yilidan e'tiboran yangi 5120100 – Filologiya va tillarni o‘qitish (arab tili) yo‘nalishi va 2022-2023 o‘quv yilidan 60230100 – Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydi.

Kafedraning ilmiy yo‘nalishi “Arab tilini o‘qitishni zamonaviy uslublarii va al-Azhar universiteti tajribasi” mavzusi hisoblanib, asosiy yo‘nalishlari sifatida quyidagilar belgilangan: 

- Misr Arab Respublikasining al-Azhar universiteti arab tilini o‘qitish dasturlarini o‘rganib, yangi dasturlar asosida ta'lim berish;

- “Al-Azhar” universiteti hamda O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi professor-o‘qituvchilari bilan hamkorlikda yangi avlod adabiyotlarini yaratish;

- Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi tomonidan ajratiladigan fundamental, amaliy, innovasion loyihalar tanlovida ishtirok etish;

- al-Azhar universiteti doirasida tashkil etiladigan xalqaro ilmiy-tadqiqot loyihalar, grantlar, tanlovlar va xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish;

- kafedra doirasida o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha tegishli dastur, darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratish;

- talabalarni kafedraning ilmiy yo‘nalishiga oid ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb etish;

- kafedraning asosiy ilmiy yo‘nalishiga doir ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini reja asosida ilmiy anjumanlarda, ilmiy to‘plamlarda e'lon qilish.

Kafedra zamonaviy hamda klassik arab tili o‘qitish, qadimiy an'analarini har tomonlama o‘rganish, ularga oid mavjud manbalarini ilmiy talablar asosida tadqiq va nashr etish, zamonaviy til o‘qitish jarayonlarni ilmiy tahlil qilish va tegishli taklif-tavsiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha quyidagi vazifalarni bajaradi:

5120100 - “Filologiya va tillarni o‘qitish (arab tili)” yo‘nalishi va 60230100 – Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarini tayyorlash;

- kafedra zamonaviy hamda klassik arab tili hamda maxsus kurslar bo‘yicha talabalarga chuqurlashtirilgan dars beradi;

- kafedra professor-o‘qituvchilari ilmiy tadqiqotlari natijalari bo‘yicha talabalarga maxsus kurslarni o‘qishni tashkil qilish;

- Misr Arab Respublikasi va O‘zbekistonning tarix, til va adabiyotiga oid tadqiqotlar olib borish;

- arab tili va adabiyotiga oid ilmiy dastur, dissertasiyalar himoyasi va ilmiy-amaliy loyihalarni amalga oshirish;

- arab tilshunosligi va manbashunosligi bo‘yicha Al-Azhar universiteti bilan ilmiy loyihalar, qo‘shma tadqiqotlarni amalga oshirish va ularni chop etish;

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 8 maydagi “Chet tillar bo‘yicha ta'limning barcha bosqichlari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar” to‘g‘risidagi 124-sonli qarori hamda Yevropa Kengashining “Chet tilini egallash umumevropa kompetensiyalari: o‘rganish, o‘qitish va baholash” to‘g‘risidagi umume'tirof etilgan xalqaro me'yorlari (CEFR – Common European Framework of Reference)ni O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida joriy etish.

Kafedraning asosiy faoliyat yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan hollarda) bo‘yicha oliy ta'limning davlat ta'lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalaridagi fanlar bo‘yicha belgilangan mashg‘ulot turlarini yuksak nazariy, ilmiy-uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish, ta'lim sifatini ta'minlash;

- professor-o’qituvchilarning o‘quv, o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot, tashkiliy va ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish;

- yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash;

- Davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o‘quv rejalar va dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim dasturlari bilan qiyosiy tahlilini muntazam ravishda olib borish asosida takomillashtirish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish;

- talabalarning malakaviy amaliyoti, kurs loyihalari (ishlari), bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik dissertasiyalari, shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish;

- zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish, pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishni boshlagan yosh professor-o‘qituvchilarga pedagogik malaka va ko‘nikmalarni egallashda amaliy yordam berish;

- o‘quv mashg‘ulotlarida zamonaviy texnika vositalaridan, yakka tartibda o‘qitish va mustaqil ta'lim olish uslublaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish, o‘qitishning zamonaviy usullari va vositalari bilan masofali o‘qitish elementlarini rivojlantirish;

- Akademiya axborot-resurs markazini kafedra ta'lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklariga oid yangi o‘quv, ilmiy-texnikaviy va davriy adabiyotlar bilan uzluksiz to‘ldirib borilishi va yangilanishini doimiy monitoring qilish;

- ta’lim hujjatlarining me'yor talablariga javob berishini belgilash bo‘yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish;

- fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish, ilm-fan va oliy ta'lim sohalarida yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;

- tugallangan ilmiy-tadqiqot ishlarini muhokama etish, nashr etishga tavsiya berish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etishga ko‘maklashishi, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash.

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar:

1) Arab tilida og‘zaki va yozma nutq amaliyoti;

2) Asosiy sharq tili nazariy grammatikasi;

3) Arab leksikologiyasi;

4) Arab tilini o‘qitish metodikasi;

5) Sinxron tarjima;

6) Arab dialektologiyasi;

7) Tarjima nazariyasi;

8) Balog’at;

9) 10. Frazeologiya;

10) Tarjima amaliyoti;

11)  Rasmiy hujjatlar tarjimasi;

12)  Mutaxassislikka kirish;

 13) Ilmiy ish asoslari;

Arab tili va adabiyoti al-Azhar kafedrasida 31 nafar professor-oʻqituvchi faoliyat yuritadi. Ulardan 26 nafar asosiy, 3 nafar oʻrindosh va 2 nafar soatbay bo’lib, asosiy shtatda: 5 nafar misrlik PhD oʻqituvchilar, 1 nafar fan doktori, 8 nafar PhD, 5 nafar katta oʻqituvchi, 5 nafar oʻqituvchi va 2 nafar stajor oʻqituvchi; oʻrindoshlik asosida: 1 nafar dotsent, 1 nafar PhD, 1 nafar katta oʻqituvchi va soatbayda: 1 nafar professor va 1 nafar katta oʻqituvchi.

Kafedrada quyidagi professor-o‘qituvchilar faoliyat ko’rsatadilar:

 

F.I.SH.: Matibaeva Raziya Baltabayevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi dotsenti, t.f.d.

Ilmiy darajasi: tarix fanlari doktori (DSc)

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari:   

– «Manoqib Abi Hanifa» asarining hanafiylik tarixidagi o‘rni». Monografiya, Toshkent, 2019; 

– «Abu Hanifa manoqiblari». Monografiya, Toshkent, 2021;

 • Исламское богословие (Калам). O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2013 (hammualliflikda);
 • Jaholat xuruji. Risola, Toshkent, 2013 (hammualliflikda);

– «Руководство для чтения параллельных текстов». O‘quv-uslubiy qo‘llanma, Toshkent, 2019;

 • «Мы учим арабский язык». O‘quv-uslubiy qo‘llanma, Toshkent, 2020;
 • «Arab adabiyoti yangi davri (XIX - XX asrlar)». Xrestomatiya, Toshkent, 2021;
 • «Арабский язык I1». O‘quv-uslubiy qo‘llanma, Toshkent, 2022;
 • «Арабский язык II». O‘quv-uslubiy qo‘llanma, Toshkent, 2023.
  Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: r.matibaeva@gmail.com

Mobil telefon raqami: +998 90 952 59 99

 

F.I.SH.: Kazakbayev Akbar Akmaldjanovich 

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab filologiyasi, arab tilshunosligi (nahv va sarf ilmlari), arab tili pedagogikasi, tarjima va tarjimashunoslik, frazeologiya. 

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

-Kazakbayev А. Development of Arabic Linguistics // International Journal for Innovative Engineering and Management Research – IJIEMR, 2020. Dec. Vol. 9. Issue 12. – P. 293-296 (Powered by Elsever DOI: 10.48048/ IJIEMR/V09/l12./51).

-Казакбаев А. Особенности преподавания иностранных языков: проблемы и методы // The Light of Islam. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2020. – №2. – Б. 51-60 (24.00.01. № 17).

-Kazakbayev A. Muhammad al-Mu’izziyning  “Tasrif al-af’al” asarida arab tilidagi fe’llarning turlari // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021 (Махсус сон). – Б. 30-33 (24.00.01. № 1).

-Kazakbayev A. Arabic language tradition // Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ), 2021. October. Vol. 9. Issue 10. – P. 270-273 (Scientific Journal Impact Factor: ISSN (E): 2347-6915).

-Kazakbayev A. Muhammad Muizziyning “Tasrif al-af’ol” asarida fe’llardagi “qalb” hodisasining yoritilishi // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2022 (Махсус сон). – Б. 27-30 (24.00.01. № 1).

-Kazakbayev A. Al-Mu’izziyning “Tasrif al-af’al” asari va undagi fe’l boblarining tasniflash uslubi // The Light of Islam. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2022. – № 1. – B. 106-116 (24.00.01. № 17).

-Kazakbayev A. Muhammad al-Mu’izziyning  “Tasrif al-af’al” asari haqida // Markaziy Osiyo renessansi jurnali. – Toshkent, 2022. – B. 39-45 (ISSN:2181-1040, DOI: 10.26739/2181-1040) (24.00.01. № 17).

-Kazakbayev A. The influence of the arabic language on the development of world civilization // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 2021. October. Volume 12. Issue 10. – P. 1330-1338.   va boshqalar.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: kazakbayev2011@gmail.com

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 99 897 32 06

F.I.SH.: Madayeva Mu’tabarxon Amanullyevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: 24.00.04 – Mumtoz sharq adabiyoti va manbashunosligi

Chet tillarni bilishi: rus va arab

Asosiy ilmiy ishlari: -

-Arab tili tarixi va zamonaviy xususiyatlari shakllanishida sotsiolingvistik tamoyillar. Islom tafakkuri. – Toshkent, 2021. № 2. –B.94 -97

-Islom dinida bag‘rikenglik va sahovatlilik tamoyillari. Bag‘rikenglik va tinchliksevarlik kontekstida islom ilmiy-ma‘naviy merosi Xalqaro ilmiy onlayn konferensiya materiallari. – Navoiy, 2021.-B.217-219

-Zamonaviy Misr hikoyachiligi. Tamaddun nuri jurnali Toshkent, 2021. № 3. –B.46 -49

-The human theme in Navoi's heritage of mysticism (sufism). Galaxy International Interdisciplinary research Journal (GIIRJ) Vol. 10 No. 1 (2022): GIIRJ.-P.708-711

-Alisher Navoiy adabiy merosi musulmon tasavvufi namunasi sifatida. Chet (arab) titli zamonaviy ta’limida vosita til muammosi va innovatsion yondashuv. – Toshkent, 2021.-B.272-275

-Alisher Navoiy "Sabʼai sayyor" dostonining Michigan universiteti fondida saqlanayotgan nusxasi haqida. Islom tafakkuri. – Toshkent, 2022. № 2. –B. 142 -144

-Alisher Navoiy ijodida ayol obrazi. ICMSEAS, Spanish Conferense. 10. 2022. -P. 43-46

-Features of Alisher Navoi's epic "Sab'ai Sayor". European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA), 2022. – P. 109-110

-“Сабъаи сайёр” достони ва ундаги араб сўзларининг лексикаси. «Имом Бухорий сабоқлари», ОАК журнал

-Герменевтик таҳлилнинг методологик асослари  “Сабъаи сайёр” достонидаги арабий сўзлар мисолида. Journal of Central Asian Renaisance, OAK jurnal

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: motabar77m@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Ahmad Musa Abdulloh Sayfu-d-din

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi

Ilmiy darajasi: Filologiya fanlari PhD doktori

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Arab tili va adabiyoti,  filologiya fanlari 

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 1. "نظرية التلقي": يؤطر لنظرية التلقي في النقد الأدبي.
 2. "المسموع والمرئي في الخطاب الحداثي": يؤطر لمفهوم تحليل فضاء النص في الخطاب الشعري الحداثي.
 3. الاتساق والانسجام في شعر أبي تمام": يعيد قراءة أبي تمام من منظور علم لغة النص، ويعالج غريب استعاراته.
 4. "القصيدة الإليكترونية: علي الدمشاوي نموذجا": يعالج كتابة النص الشعري بطريقة الهايبرتكست.
 5. "المعرفة الخلفية في تحليل الخطاب": يناقش آليات المختزن الذهني والمعرفة المتراكمة في تحليل النصوص.
 6. "شاعر الكوخ: محمود حسن إسماعيل": إعادة لقراءة منتج محمود حسن إسماعيل في ذكرى مئويته.
 7. "المفاخرات": جمع وتحليل فن المفاخرات الأدبية
 8. "النحلة وتاجر الأسمنت": قصة أطفال.
 9. "شعرية السرد: في روايات أحلام مستغانمي"
 10. الإعلام الجديد
 11. التواصل الفعال (بين المعلم والطالب في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها)
 12. المعنى المعجمي والسياقي.. تجليات التداولية في تعليم العربية للناطقين بغيرها
 13. محمود خوجه بهبودي: يناقش أعمال المجدد بهبودي في الدراما والنشر ومذكرات الرحلات.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: tallawy123@yahoo.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Hilol Abduroziq Sodiq

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi Ilmiy darajasi: PhD 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Filologiya va tillarni o‘qitish

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

المشاركة بالمؤتمرات العلمية: 

المـؤتمر السـنول لقسـم اللغـة العربيـة و آدابهـا نـوفمبر 2020 – الأكاديميـة الدوليـة للعلـوم الإسلامية- طشقند. بعنوان استخدام اللغة الوسيطة في تعليم غير الناطقين بالعربية

الندوة الدولية المنعقدة بجامعة مالانج – إندونيسيا – يونيو 2021. بعنوان " المبادئ العامة للصرف و النحو

المؤتمر التعليمي لمؤسسة عطاء السـعودية – فبرايـر 2022- بحـث بعنـوان : ( التجديددفيد ف تدريسفالنحوفوفالصرف

المؤتمر التعليمي لمؤسسة عطاء السعودية – مايو 2023 – بحـث بعنـوان : ( أثـر القـوانين الصوتية في البنية الصرفية

المقالات و الأبحاث العلمية: 

- بحث بعنوان " دور السياقات غير اللغوية في توصيل المعنى و ضرورة توظيفها في تعليم العربية لغير الناطقين بها" نشر باللغة الإنجليزية في دورية محكمة تصدر بالهند.2020م. 

- بحث بعنوان" المبادئ العامة للنظرية الصرفية" نشر في كتاب الأبحاث الخاا بالندوة الدولية التي عقدتها جامعة مالانج. 2021م. 

- مقالة بعنوان" العامية بنت الفصـحى وليسـت وليـدة الشـيطان" منشـورة بمجلـة أبنـاء النيـل الفصلية الصادرة عن المركز الثقافي المصرل بطشقند.العدد الثاني عشر- 2013. 

- مقالة بعنـوان" الإشـارات الجسـمية لغـة لهـا أصـول" منشـورة بمجلـة أبنـاء النيـل الفصـلية الصادرة عن المركز الثقافي المصرل بطشقند العدد الثالث عشر- 2013. 

- بجث بعنوان ( اتساق الصوت و المعنى في ديوان ابن الفارض ) في انتظار النشـر فـي مجلـة الثقافة الجديدة – الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة – جمهورية مصر العربية.

 

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: helalsadek11@gmail.com 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Muhammad Ali Abdul-Vahid Avad

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adaboyoti “al-Azhar” kafedrasi

Ilmiy darajasi: PhD 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Filologiya va tillarni o‘qitish 

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

مؤلفات وأبحاث محكمة، وكتب محققة

 • المعجم الشعري عند شعراء الستينيات، رسالة ماجستير.
 • الثقافة البصرية وأثرها في الشعر العربي المعاصر 1950 – 2010م ، رسالة دكتوراه.
 • تطور لغة الشعر في ركاب الثقافة البصرية، مجلة الأندلس مجلة علمية دولية محكمة، مجلد 1، العدد 3 ذو القعدة 1437هـ / سبتمبر 2016م
 • الموشح الأندلسي منطلق التشكيل البصري في الشعر العربي مجلة الأندلس، مجلة علمية دولية محكمة، ربيع أول 1438هـ / ديسمبر 2016م.
 • تدريس مهارة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها في ظل جائحة كورونا المشاكل والحلول، كتاب المؤتمر الدولي الأول تعليم اللغات الأجنبية خلال الجوائح جامعة بارتن، تركيا، 2021
 • تحليل مشكلة اللغة الوسيطة في تدريس اللغة العربية، كتاب مؤتمر "قضية اللغة الوسيطة والنهج المبتكر في تدريس اللغة الأجنبية (العربية) بالطرق الحديثة، أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، أوزبكستان 2020م.
 • موسيقى الكلمة ودورها في تعليم العربية للناطقين بغيرها، كتاب مؤتمر "قضية اللغة الوسيطة والنهج المبتكر في تدريس اللغة الأجنبية (العربية) بالطرق الحديثة"، أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، أوزبكستان، 2021م.
 • جمالية الفراغ الباني في الخطاب القصصي القرآني، "الاستكتاب الجماعي الدولي: الخطاب والدلالة: دراسات تطبيقية على الخطاب القصصي القرآني "، جامعة بارتن، تركيا، 2021م
 • حجاجية التشبيه في القصص القرآني، الاستكتاب الجماعي الدوليالخطاب والدلالة: دراسات تطبيقية على الخطاب القصصي القرآني، جامعة بارتن، تركيا، 2021م.
 • المغالطات المنطقية وآثارها في القيم الحديثة والمشكلات المنهجية المتصلة بالعلاقة بين الشرق والغرب، كتاب مؤتمر "تاريخ الفلسفة وعصر النهضة الثالث"، كلية العلوم الإنسانية، الجامعة الوطنية بأوزبكستان، 2022م.
 • الأمثال العربية خصائصها وأهميتها ومعايير اختيارها وطرق تدريسها للناطقين بغير العربية، مجلة نور الإسلام أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، أوزبكستان، 2022م.
 • علم العروض والنهج المبتكر في تدريسه للناطقين بغير العربية مجلة تفكر، أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، أوزبكستان، 2022م.
 • توظيف المنهج الضمني في تحقيق أهداف تعليم العربية وتنمية المهارات اللغوية، مؤتمر اللغة العربية العلمي الثاني "تعليم مهارات اللغة
 • العربية في ضوء رؤية المملكة 2030 شركة عطاء التعليمية، المملكة العربية السعودية -5-1443/6/7هـ، الموافق 8-2022/1/10م
 • التعليقة للقاضي حسين أربعة أجزاء (تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2022م.
 • الثقافة البصرية أسسها ومن طلقاتها وتجلياتها في الفكر اللغوي (كتاب تحت النشر).
 • الثقافة البصرية والشعر رؤية بانورامية للشعر المعاصر وتلقيه في ظل التحولات الثقافية (بحث جاهز للنشر)
 •  

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: mohamed.ali@ymail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Shehata Abduroziq Abu Shusha

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi Ilmiy darajasi: PhD 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Filologiya va tillarni o‘qitish

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 1. نونيتا ابن زيدون وأحمد شوقي دراسة بلاغية تحليلية وموازنة (ماجستير) 2002
 2. بلاغة الاستهلال بالحمد في السور الخمس (دكتوراه)2006م
 3. اللسان في القرآن موقعا ودلالة (منشور في مجلة محكمة) 2010م
 4. توافق المعاني وتناسقها في بانت سعاد (منشور في مجلة محكمة) 2009م
 5. الأساليب الاستفهامية ومعانيها البلاغية في ديوان إبراهيم ناجي (منشور بالخارج) 2012م
 6. قوانين الأسرة السعيدة 2016م
 7. تشكيل الصورة التشبيهية في شعر ابن زيدون ومنازعها (منشور في مجلة محكمة) 2018م
 8. الإطار المعياري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومهارات تعلمها 2019م
 9. براعة الاستهلال بالصورة البيانية في شعر ابن زيدون (منشور في مجلة محكمة بتركيا) 2020م
 10. صورة المقابلة المعنوية وسماتها البلاغية في سورة الرحمن - دراسة بلاغية تحليلية وموازنة (منشور في مجلة محكمة) 2020م
 11. من المسكوت عنه في جهود غير العرب في تعليم العربية لغير الناطقين بها-محمود قشغاري نموذجا (منشور في مجلة محكمة) 2020م
 12. سمات الدرس البلاغي بين الإمامين: عبد القاهر الجرجاني والسكاكي/ دراسة بلاغية نقدية (منشور في مجلة محكمة) 2022م
 13. أسس العملية التعليمة في قصة موسى والعبد الصالح رؤية- تربوية بلاغية (منشور في الاستكتاب العلمي الدولي بتركيا) 2022م
 14. البلاغةَ التربوية -بين النظرية والتطبيق (منشور في مجلة محكمة) 2023م
 15. الذكاء الصناعي ومستقبل البلاغة العربية رؤية نقدية (منشور في مجلة محكمة) 2023م
 16. البدل المطابق وأثره في تماسك النظم في سورة البقرة 2023م
 17. رئيس لجنة تأليف سلسلة الكتاب الصيفي لطلاب الجامعة الكويتية الدولية بدولة قرغيزيا
 18. (6 كتب) 2017/ 2018م
 19. رئيس فريق البحث العلمي في بحث معنون ب (الجهود العلمية لمحمود قشغاري في ديوان لغات الترك) 2018م
 20. رئيس فريق مؤلفي منهج البلاغة والنحو لغير الناطقين بالعربية في الجامعة الكويتية الدولية
 21. تحرير كتاب: كفاية الشعبي/ للعلامة القاضي أبي جعر محمد بن عمرو الشعبي بن سليمان الأستروشني الحنفي/ 2021م
 • كتب في مجال التنمية
 1. المدير المبدع والتنمية الإدارية 2015م
 2. السكرتارية المبدعة والتنمية الإدارية 2015م
 3. قوانين الأسرة السعيدة 2016م
 • المقالات:
 1. مؤسسات تعليم اللغة لغير الناطقين بها ومناهجها بقرغيزيا.2013م
 2. توافق المعاني وتناسقها في الشعر العربي-دراسة منهجية تحليلية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2015م
 3. المعاني البلاغية للأساليب الاستفهامية-دراسة بلاغية ونقدية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2015م
 4. لملمة وريقات في " بانت ســـــــــــعاد " لكعب بن زهير «دراسة تحليلية» مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2015م
 5. أثر الثقافة العربية والإسلامية في ديوان لغات الترك/ مجلة البيان الكويتية/ عدد ٥٥٥/ ٢٠١٦م
 6. الأسلوب التكاملي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2016م
 7. روايتا زينب وجميلة دراسة تحليلية ونقدية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 8. الصحافة قيم وأخلاق مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 9. محمود قشغاري رائد التواصل الثقافي والحضاري بين العرب والترك/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 10. الصورة ودورها في العملية التعليمية لغير الناطقين بالعربية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 11. دور البحث العلمي في التنمية والتطوير/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 12. تقديم البلاغة العربية لغير الناطقين بها-طرق ووسائل/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2017م
 13. حسين قارسانوف وجهوده في خدمة اللغة العربية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2018م
 14. تاريخ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها/ مجلة الوطن المصرية/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2019م
 15. تشكيل الصورة البيانية/ في الشعر العربي/ مجلة العلوم والتربية بالجامعة الكويتية الدولية 2019م
 16. البيئة التعليمية ودرها في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها - الأكاديمية الأوزبكية الإسلامية الدولية 2020م
 17. تأطير تعليمية اللغة العربية في قسم اللغة العربية بالأكاديمية الإسلامية الدولية الأوزبيكية 2021م
 18. تقديم البلاغة العربية للتعليم العام. تأليفا وتدريسا. مؤتمر بالمملكة العربية السعودية 2022م
 19. المناهج التربوية للعلوم العربية (البلاغة نموذجا) مؤتمر بالمملكة العربية السعودية 2022م
 • المؤتمرات العلمية:
 1. مناهج تعليم اللغة لغير الناطقين بها/ والمشاركة بمقال (مناهج تعليم اللغة العربية بقرغيزيا تقييم وتقويم) جامعة أفريقيا العالمية بالسودان 2013م
 2. المؤتمر الأول للسيرة النبوية الشريفة/ جامعة أفريقيا العالمية بالسودان 2013م
 3. الإسلام وحقوق الإنسان/ أكاديمية القانون بقرغيزيا 2013م
 4. فن المقالة والأفلام القصيرة/ الجامعة الكويتية الدولية قرغيزيا 2013م
 5. محمود قشغاري وجهوده العلمية/ الجامعة الكويتية الدولية 2017م
 6. مؤتمر الذكرى 85 لإنشاء الإذاعة الوطنية القرغيزية والمشاركة بمقال (الصحافة قيم وأخلاق) 2017م
 7. مؤتمر حسين قارسايف محمود قشغاري في القرن العشرين محمود قشغاري العصر الحديث والمشاركة بمقال (حسين قارسانوف وجهوده في خدمة اللغة العربية) الجامعة الكويتية الدولية 2018م
 8. مؤتمر توريث اللغة العربية للناطقين بغيرها/ جامعة العلوم الإنسانية/ والمشاركة بمقال (الأسلوب التكاملي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات القرغيزية) 2016م.
 9. مؤتمر جنكيز أيتماتوف/ والمشاركة بمقال/ روايتا زينب وجميلة دراسة تحليلية ونقدية/ الجامعة الكويتية 2017م.
 10. مؤتمر تعليم غير الناطقين بالعربية في خلال الجائحة.. مشكلات وحلول/ الأكاديمية الإسلامية الدولية الأوزبكية 2021م
 11. التعليم عن بعد الأسباب وطرق. الأكاديمية الأوزبكية الإسلامية الدولية 2020م
 12. قضية. اللغة الوسيطة والنهج المبتكر في تدريس اللغة الأجنبية(العربية). الأكاديمية الأوزبكية الإسلامية الدولية 2021م
 13. مؤتمر تعليم مهارات اللغة العربية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
 14. مؤتمر كلية اللغة العربية بإيتاي البارود-جامعة الأزهر 2021م
 15. مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية العربية بالإسكندرية-جامعة الأزهر 2023م
 16. مؤتمر كليتي اللغة العربية بالمنوفية وإيتاي البارود-جامعة الأزهر 2023م

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Ubayd Muhammad Abdul-Halim

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi

Ilmiy darajasi: PhD 

Ilmiy unvoni: PhD

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Filologiya va tillarni o‘qitish 

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • عمل دورات تدريبية للمعلمين فى كيفية تدريس اللغة العربية كلغة ثانية.
 • المشاركة في الدائرة المستديرة حول تدريس اللغات الأجنبية بجامعة اللغات العالمية بطشفند نوفمبر (2013).
 • المشاركة في المؤتمر الدولي حول تعليم اللغات الأجنبية وتقديم بحث حول هذا الموضوع بطشقند في مارس (2014).
 • المشاركة فى تحرير معجم أوزبيكى عربى بجامعة اللغات العالمية.
 • المشاركة فى أنشطة المركز الثقافى المصرى بطشقند – أوزبكستان .
 • كتاب لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها(يتكون من أربعة مستويات يدرس في أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية ).
 • كتاب مختارات من الأمثال والقصص العربية والعالمية للناطفين بغير العربية (للمستويين المتوسط الأعلى والمتقدم ) 
 • كتاب فهم المقروء ( استراتيجيات تدريبية وأوراق عمل ) للمعلمين والمستوى المتقدم 
 • المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد بالجامعة الإسلامية حول التسامح الديني تحت رعاية منظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي بطشقند  في نوفمبر (2014) وتقديم بحث بعنوان السماحة الدينية وأثرها في استقرارالمجتمع.
 • المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد في جامعة اللغات العالمية حول الإطار المرجعي الأوروبي ( CEFR ) ( إبريل 2015 م ) .
 • المشاركة في المؤتمر الدولي في جامعة جنوب الوادي ( 2016 م ) حول جهود علماء بلاد ما وراء النهر اللغوية
 • المشاركة في المؤتمر الدولي بأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية حول اللغة الوسيطة ، والبحث بعنوان : تدريس المفردات بين اللغة الوسيطة والاستراتيجيات البديلة
 • المشاركة في المؤتمر الدولي بجامعة الملك فيصل بعنوان المنجزالعربي اللغوي والأدبي في الدراسات الأجنبية ( 10-12 ) – 11- 2020 م
 • المشاركة في المؤتمر الدولي بجامعة الإسكندرية بعنوان سياقات ، وعنوان البحث : دور اللغة في استنباط الأحكام الفقهية ( 22-23 /12 – 2020 م)
 • المشاركة في العديد من الندوات حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
 • معرفة تامة باستخدام أدوات جوجل في العملية التعليمية
 • خبرة كبيرة في التدريس عن بعد
 • معرفة بالعديد من التطبيقات المفيدة في العملية التعليمية مثل : Quiziz  ، و Kahoot ، وغيرهما

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: dr.obaid2020@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Mamadjanova Viktoriya Gayratovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: yo‘q

Ilmiy unvoni: yo‘q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, tilshunoslik, adabiy va tarixiy manbashunoslik va matnshunoslik, jahon siyosati 

Chet tillarni bilishi: arab, rus, o‘zbek va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • “Peculiarities of the functioning of borrowings in the media of the Arab countries”.  Xorijiy maqola, “Web of scientist: International scientific Research Journal”, B.: 321-325, May 2022;
 • “Actual problems with teaching Arabic”. Xorijiy maqola, “Web of scientist: International scientific Research Journal”, B.: 1064-1067, May 2023;
 • “Arabic as a global language”. Xorijiy maqola, “ResearchJet Journal of Analysis and Inventions”, B.:68-71, May 2023;
 • “Word formation by models as a method for forming economic terminology”. Xorijiy maqola, “International Journal for Innovative Engineering and Management Research”, B.: 793-797, December 2020;
 • “Применение коммуникативных и лексических игр на занятиях арабского языка” “Milliy va ma'naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o‘rni” nomli koneferensiya materiallari to‘plami O’XIA, 07.06.2022;
 • “Калькирование – один из способов формирования экономической терминологии”. Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2022 (2-сон). – Б. 95-100;
 • “Заимствования в экономической сфере современного литературного арабского языка”. The light of Islam. - Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2023 (2-сон). – Б. 91-99;
 • “Миллий фазилатларда қадрият тушунчаси” “Milliy va ma'naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o‘rni” nomli koneferensiya materiallari to‘plami O’XIA, 01.06.2023. – Б. 307- 311;
 • “Терминология как особый языковой пласт  в современном литературном арабском языке”.  The light of Islam. - Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2020 (4-сон). – Б.147-156.

 Ilmiy ishlari havolasi: -

Elektron manzili: irresistable1986@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Nuriddinov Hojiakbar Djalalitdinovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” katta o`qituvchisi

Ilmiy darajasi: 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab filologiyasi, arab tilshunosligi (nahv va sarf ilmlari), arab tili pedagogikasi 

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Arab tili (“Informatika va axborot texnologiyalari” yo’nalishi uchun). O’quv qo’llanma, Toshkent, 2019; 

– Arab tili (1-kurs Psixologiya (dinsotsiopsixologiyasi) yo‘nalishi uchun) . O’quv qo’llanma, Toshkent, 2020 (hammualliflikda);

– Arab tili (A2 darajasi uchun yozma nutq mahoratini rivojlantirish bo’yicha). O’quv qo’llanma, Toshkent, 2021;

– Arab tili (B1 darajasi uchun yozma nutq mahoratini rivojlantirish bo’yicha) ). O’quv qo’llanma, Toshkent, 2022; 

– Qurani-Kerim ejazlarin axtarishi fonunda belag’et elmlarinin  yaranmasi. Ege Universitesi, “Kardash edebiyatlar” Izmir, Turkiya, 2019; 

–  Image of moses in classical uzbek word. “Vestik sovremenno’x issledovaniy” №4 OMSK. 2019 yil, 

 – Роль личности преподавателя в процессе

обучения иностранному языку, Молодой ученый. Международный научный журнал. № 47 (285) / 2019.№ 47 (285) , Казан, 2019;

– Imom g’azzoliyning falsafiy qarashlari. International Science Journal Warsaw, Wydawnictwo Naukowe "iScience" ISSUE 8(17) Poland, 2019;

–  Arab tilida istak maylining qiyosiy tahlili. O’zMU xabarlari. 1G’3 Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi. Toshkent, 2020;

–  Arab tilida mayl shakllarining qiyosiy taxlili. Islom tafakkuri. – Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 1-son , 2021;

–  Nasb holatida ifodalanadigan maf’ullar tahlili. Islom tafakkuri. – Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021;

– The influence of the arabic language on the development of world civilization. The influence of the arabic language on the development of world civilization 1330. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Volume 12, Issue 10, October 2021;

– Self-motivation and goal-orientation in a professional environment. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 , issue 12, dec. (2021);

– Arab va ingliz tillarida yuklamalarning qiyosiy tahlili. Islom tafakkuri. – Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2022;

–  Formation of creative competences in modern education. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022;

– Arab adabiy tilida masdarlarning kelib chikishi. Islom tafakkuri. – Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2022.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: hojiakbar8228@gmail.com

Ishxona telefon raqami: Q998 71 244 95 98

F.I.SH.: Saidova Nodirabegim Kayumovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: yo‘q

Ilmiy unvoni: yo‘q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: sharqshunoslik, arab filologiyasi, arab tilshunosligi, arab adabiyoti; psixologiya 

Chet tillarni bilishi: rus, arab va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– “Integrity of the meaning and sound in literary translation from uzbek poetry” xorijiy maqola, International Journal for Innovative Engineering and Management Research, Vol 09 Issue 11, 2020; 

– “The concept of pedagogical skills, their role, and importance in the Teacher's activity” xorijiy maqola, Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, Vol 09 Issue 11, 2021;

– “Arabic as a global language” xorijiy maqola, Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Vol 04 Issue 6 Jun, 2023;

– “The influence of the Arabic language and culture on Medieval Europe” xorijiy maqola, Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Vol 04 Issue 6 Jun, 2023;

–  “К вопросу о природе человеческих эмоций” maqola “Islom tafakkuri”, Toshkent 3-son 2020; 

–  “Перинатальный период беременности” maqola “Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тошкент Тиббиёт Академияси Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Интелектуал салоҳият – тараққиёт мезони”, Toshkent, 2020; 

–   “Араб ва ўзбек тилларида отларнинг турлари” maqola “Islom tafakkuri”, Toshkent maxsus son 2021;

– “Замонавий таълим ривожланишида модулли ўқитишнинг аҳамияти” maqola “Islom tafakkuri”, Toshkent maxsus son 2021;

lmiy ishlari havolasi: 

Elektron manzili: nodirabegim@iiau.uz

Telefon raqami: +998 90 176 76 78

F.I.SH.: Sadikov Yusupdjan Aripovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti ak-Azxar” kafedrasi katta o`qituvchisi.

Ilmiy darajasi: yo`q

Ilmiy unvoni: yo`q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: islom tarixi va manba`shunosligi , O`rta Osiyoda XVI-XVII asrlardagi diniy-falsafiy qarashlar.

Chet tillarni bilishi: rus va arab, fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

-“Мухаммад Шариф ал-Бухари- крупный мыслитель Средней Азии эпохи  позднего средневековья”, Тбилиси-Грузия,1987г. (рус тилида)

–  “Muxammad Sharif Buxoriyning ijodiy faoliyati”, Islom tafakkuri. Toshkent, 2020; (ўзбек тилида)

–  “Перевод как один из способов обучения иностранным языкам по специальности”. California, 2020; (рус тилида)

– “The teacher as a subject of treatment”, Galaxy international interdisciplinary research jornal, 2021; (инглиз тилида)

– “Мухаммад Шариф ал-Бухари- крупный мыслитель Средней Азии эпохи позднего средневековья (XVI-первая половина XVII в.)”, Maduid-Spain, 2021; (рус тилида)

– “Matnlar to`plami”. Oʻquv qoʻllanma, Toshkent, 2022; (араб тилида)

-“Краткий очерк экономической обстановки Средней Азии XVI-XVII вв.”, Stars international university, Ташкент, 2022; (рус тилида)

–   “Труды Мухаммеда Шарифа ал-Бухари как источник философской мысли Мавераннахра конца XVI века”, Ислом тафаккури, Ташкент, 2022; (рус тилида)

-   “O`zbekistodagi buddizm diniga oid ziyorat turizmi obyektlari”. Toshkent, 2023; (ўзбек тилида) va boshqalar.

 Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: yusupdjanxojiakbar @ gmail. com.

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 0056, 99871 244 00 91.

F.I.SH.: Hakimov Azizhon Asrorovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: -

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

-  The process of word formation and it’s role in the formation of the vocabulary of the arabic literary language / Research Jet Journal of Analysis and Inventions / ISSN: 2776-0960 / Volume 4, Issue 3 March, 2023 / 22 | Page.

- Work-related to teaching correct writing ways of organization / Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) / ISSN (E): 2347-6915 / Vol. 11, Issue 03, March. (2023) / 122 | P a g e

- Араб тилини ўқитишда замонавий ëндашувлар / “Ислом тафаккури” илмий-маърифий, диний-маданий, ахборот нашри / ISSN: 2181-9572 /  Тошкент, 2023. Махсус сон, Б-64-67.

- Араб наҳвининг ривожланиши / “Ислом тафаккури” илмий-маърифий, диний-маданий, ахборот нашри / ISSN: 2181-9572 / Тошкент, 2023. 2-Махсус сон, Б-24-30.

Ilmiy ishlari havolasi: -

Elektron manzili: hakimovazizhon74@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Shukurov Yorqin Alidjanovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy darajasi: pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: : рedagogika nazariyasi, рedagogik ta’limotlar tarixi

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

-  Ta’lim sifatini oshirishda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarining ahamiyati // “Maktab va hayot” ilmiy-metodik jurnal. ISSN 2010-5460. Тошкент, 2022. №4, – Б. 2-4. (13.00.00. №4). 

          - Ta’lim faoliyati shaxs ijtimoiy faoliyatining asosiy turlaridan biri sifatida // “Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari” ilmiy-nazariy jurnal. ISSN 2181-9580, Toshkent, 2023. №5 – Б. 370-377 (13.00.00. №32).

-  Umumta’lim maktablarida shaxsga yo‘naltirilgan pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanishning shakl va usullari // “Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari” ilmiy-nazariy jurnal. ISSN 2181-9580,
Toshkent, 2023. №6 – Б. 94-101 (13.00.00. №32).

- Problems in the teaching profession // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIRJ). ISSN(E):2347-6915. SJIF(Impact Factor):8.057. India, Volume-9, Issue 5, May, 2021. –P. 268-274 https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/36

- Formation and development of vocational education // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIRJ). ISSN(E):2347-6915. SJIF (Impact Factor):8.057. India, Vol. 9, Issue 11, Nov. 2021. – p. 552-556 https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/545

- The significance of individual educational // Web of Scientist: Intenational Scientific Research Journal (ISRJ). ISSN:2776-0979, SJIF(Impact Factor):7.565, Indonesia, Vol. 3, Issue 4, 2022. – p. 771-777. https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1310.

- Lesson organization model based on personal education in secondary schools // Web of Scientist: Intenational Scientific Research Journal (ISRJ). ISSN:2776-0979. Impact Factor:7.565. Indonesia, Vol.4, №4, 2023. – p. 1116-1124. https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/3846

- Умумтаълим мактабларида шахсга йўналтирилган таълим жараёнларини бошқаришнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic 
Research Science Publishers. ISSN:2945-4492. SJIF(Impact Factor):7.502. Volume-11, Issue-6, Finland, 2023. –P. 1370-1377. https://zenodo.org/record/8085229 

- Инновационные методы эффективного использования токсономии Блума в формулировании целей обучения. // XIV Международная научная конференция “Исследования молодых учёных” – Казань. 2020. –c. 67-69. https://moluch.ru/conf/stud/archive/382/16133/   

- Шахсга йўналтирилган педагогик технологияларнинг таълим сифати ва самарадорлигини оширишдаги аҳамияти // “Pedagoglar malakasini oshirish tizimiga innovatsion yondashuv: xalqaro tajribalar va rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 6 aprel, 2022 yil. Sirdaryo. –b. 182-184.

- Ўқувчиларни касбга йўналтиришда шахсга йўналтирилган педагогик технологиялар ва уларнинг дидактик имкониятлари // “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va variativ ta’lim samaradorligini oshirish masalalari” respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. 22-iyun 2022-yil, Тошкент –B. 100-106.

- Таълим жараёнида шахсга йўналтирилган педагогик таълим технологияларидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари // “Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar” nomli 55-sonli respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiya materiallari to‘plami, 1-iyun, 2023-yil, Farg‘ona. –B. 494-499.

 - O‘quv maqsadlarini ifodalashda Blum toksonomiyasidan samarali foydalanishning innovatsion usullari // “Молодой учёный” международный научный журнал – Казань, 2022. №43. –Б. 353-355. https://moluch.ru/archive/333/74336/.

- Педагогик технологиялар ўз ўрнида қўлланилганда самара беради // “Касбий фанлар методикаси” ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy metodik nashr. – Тошкент, 2015. №2 –Б. 10-11. 

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: yorqin79@mail.ru

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 99 957 44 11

F.I.SH.: Abdullaev Abdulhay Boltabaevich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi dotsenti

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab adabiyoti, arab filologiyasi

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Ёшлар тарбиясида оиланинг ўрни // Жиззах политехника институти, Оилани мустахкамлашда илмий-тадқиқодлар кўламинингаҳамияти мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллар тўплами, 2018 й.

 • Халқ ҳаёти кўзгуси //. №2. Гулистон. –Тошкент, 1989й. Б.20-27
 • Сами мисбах аль-Друби. Писатели Азии и Африки в борьбе за мир и социальный прогресс. - Ташкент, 1990й. С.229-230

– Катеб Ясин . Писатели Азии и Африки в борьбе за мир и социальный прогресс. -Т.: 1990й. 125-127

 – К вопросу о сюжетно – композиционных особенностях романов Х. Мина «За окном идет снег» и «Солнце в пасмурный день» Востоковедение. -Т., 1992й. С.11-15

– К истории жанра романа в Сирии .Шаркшунослик. -Т., 1995й. Б.3-7

– Знаток науки калам. Учение ал-Матуриди и его место в культуре народов Востока. - Т., 2000й. С.120-121

– Динлараро мулоқотнинг янги даври// Ижтимоий фикр – инсон ҳуқуқлари. - Т. 2000й. - №4. Б.131-134

– Араб романчилигида анъанавийлик// Шарқшунослик. -Т 2001й.Б. 13-17

– Ислом зиёси маскани //Ўзбекистон. –Тошкент, 2002й. Б.6

– Нодир нашр. Имом ал-Бухорий сабоқлари. –Тошкент, 2003й. Б.203-204

– Араб тилини ўрганишда янги усуллар // Маънавий ва диний етуклик- давр талаби. Тошкент, 2009й. Б.437-443

– Фидоий олим Мажидхон Баҳодиров// Тошкент давлат аграр университетида Республика илмий-амалий конференцияси. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент.: 2013.Б. 365-369

– Аёл-оила чароғбони //Миллий ва маънавий қадриятларнинг юксалишида аёлларнинг ўрни тўплам. –ТИУ 2015.Б.206-209

–  “Ислом олами уюшмаси” илмий конференцияси (Маккаи Мукаррама, 2014йил, сентябрь)

//Диншунослик фанининг методологияси, ёндашуви ва услубиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари номли республика илмий–амалий конференцияси тўплами.ТИУ2015.Б.293-294

–  Араб тилини ўргатишда янги усуллар// Шарқ тилларини ўқитишда дифференциал ёндашув ва замонавий услублар»мавзуидаги республика илмий- амалий конференцияни илмий мақолалар тўплами 2016 йил 14-15 декабрь. Тошкент2016 Б.33-36

 Севимли устоз. // аллома академик Т.А.Саримсоқов тўғрисида хотиралар.Б.172-173 

 • Общенаучные тексты на арабском языке». Тошкент. 1990й. 72 бет

– Араб тили программаси» (қисқа муддатли курслар тингловчилари учун). Тошкент.1991й. 18 бет.

– «Ислом энциклопедияси» А-Ҳ. Тошкент. «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2003й. 125-145 бетлар

–  «Буюк алломаларимиз» (араб тилида). Тошкент. Тошкент ислом университети нашриёти –матбаа бирлашмаси, 2005й. 80 бет

–  «2007-йил-Тошкент ислом маданияти пойтахти» (араб тилида). Тошкент. Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2008й. 90 бет

–  Ўзбек миллий таомлари (араб тилида). “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси. -Тошкент, 2008. 76 бет

– Араб тилининг Миср лаҳжаси. Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси Тошкент, 2010. 98 бет.

 • Маънавият луғати. Тошкент. Маънавият. 2012. 400 бет

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: 

Ishxonа telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Maxamadxodjayev Baxromxo’ja Xasanxodjayevich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: yo‘q

Ilmiy unvoni: yo‘q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, tilshunoslik, adabiy va tarixiy manbashunoslik va matnshunoslik, jahon siyosati

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– “CEFR A2 darajasi uchun og‘zaki nutq mahoratini rivojlantirish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma”.  O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2022; 

– “Arab tili”, Dinshunoslik” ta‘lim yo‘nalishining II-kurs talabalari uchun o‘quv qo‘llanma”. O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2020;

– “Work on the text”. Xorijiy maqola, “Web of scientist”, B.: 575-579, May, 2023;

– “Scientific activity of Shamsul Aimma al-Halwani”. Xorijiy maqola, “Web of scientist”, B.: 342-347, Fevral, 2023;

– “History of the period when Imam Shamsul Aimma al-Halwani lived”. Xorijiy maqola, “World Bulletin of Social Sciences (WBSS)”, B.: 72-76, Fevral, 2023;

– “The influence of the  arabic language on the development of world civilization”. Xorijiy maqola, “Turkish online journal of qualitative inquiry”, B.: 1330-1338, 2021, (hammualliflikda);

– “Teaching listening comprehension”. Xorijiy maqola, “Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)”, 2347-6915 vol. 9, issue 12, B.: 344-346, Dekabr, 2021;

– “The theory of competence and it’s views on pedagogical content”. Xorijiy maqola, “International journal for innovative engineering and management research.”, Volume 9, Issue12, B.: 71-75, Noyabr, 2020;

– “So‘z yasash jarayoni va uning arab adabiy tilining lug‘at tarkibini shakllantirishdagi roli”. Xorijiy maqola, “Molodoy uchyoniy”, №45 (335). B.: 372-373, Qozon, Rossiya. 2020;

– “Tazkiratu-l-avliyo” asarining  turkiy tarjimasi va uning qo‘lyozma nusxalari”. Xorijiy maqola, “Molodoy uchyoniy”, №46 (284). B.: 409-412, Qozon, Rossiya. 2019;

– “Mahmud Zamaxshariyning dunyo qo‘lyozma fondlarida saqlanayotgan asarlari”. Xorijiy maqola, “Molodoy uchyoniy”, №51 (289). B.: 511-513, Qozon, Rossiya. 2019;

Ilmiy ishlari havolasi: -

Elektron manzili: b.maxamadxodjaev@iiau.uz

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Pirmuhamedov Bahodir Bahramovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy darajasi: 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab filologiyasi, arab tilshunosligi (nahv va sarf ilmlari), arab tili pedagogikasi, tarjima va tarjimashunoslik, frazeologiya. 

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari 

Asosiy ilmiy ishlari: 

- Tarjima nazariyasi va amaliyoti(o’quv qo’llanma)-Toshkent. 2023

- . محمود خوجة بهبودي(monografiya)- Toshkent. 2023

-  Qur’onning tarjima qilish xususiyatlari International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor 

-  Маҳмуд Замахшарийнинг “Рабиъу-л-аброр” асарини яратиш методи// Moturudiy – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2023/ 1. – Б. 65-72

-  Islomshunoslikda “Maʼruza (muhodara) ilmi” ning shakllanishi va rivojlanishi  // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2022. – №2. – B. 50-55 (10.00.00. №3).

-  Mahmud Zamaxshariyning arab ilmlari rivojidagi o’rni // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2022 (Махсус сон). – Б. 55-58 (24.00.01. № 1). (24.00.01. № 1).

-  Mahmud Zamakhshari's work Rrabiyu-l-abror» Web of scientist: International scientific research journal. P.326-330 ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 5, May., 2022

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: bahodir2674@gmail.com 

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 90 998 66 06 

F.I.SH.: Gafurova Irodaxon Muxtarovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy darajasi: тарих fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy unvoni: –

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunsligi, O‘zbekiston tarixi, ilmiy ish asoslari 

Chet tillarni bilishi: rus va fors tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Chor Rossiyasi va Sovet mustamlakasi davrida islom obidalariga bo‘lgan munosabat// Dinshunoslikning dolzarb muammolari// Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2019-yil. – B. 103-105.
 • Turkiston o‘lkasida islom me’moriy yodgorliklariga bo‘lgan munosabat//Zamonaviy jamiyatda innoaviion taraqqiyot va ijtimoiy-gumanitar fanlar integratsiyasi// respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 14-mart 2019-yil. – B. 315-317.
 • Mirzo Ulug‘bek madrasasi minorasining qayta ta’miriga nazar/Islom tafakkuri, 2019-yil №4. – B. 10-13.
 • Mavzoley Samanidov kak pamyatnik dinastiynoy arxitekturi rannego srednevekovya./ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81). 30.01.2020. Scopus ASCC: 1207. – B. 329-334.
 • Buxorodagi islom obidalari tarixiga bir nazar./Islom tafakkuri, 2020-yil №1. – B. 52-55.
 • K istorii islamskix pamyatnikov Buxari// “MARKAZIY OSIYODA ISLOM MADANIYATI VA SAN’ATI: O‘TMISH VA HOZIRGI ZAMON” “Buxoro – islom madaniyati poytaxti” nomli forumi doirasida o‘tkazilgan xalqaro konferensiya materiallari 28-29-may 2020-yil II-qism. – B. 370-377.
 • Vaqf mulkchiligining Turkiston tarixida tutgan o‘rni/The Light of Islam, 2020-yil №3. – B. 66-73.
 • Vliyaniye islama na obщyestvenno-politicheskuyu i duxovnuyu jizn v Sentralnoy Azii /The Light of Islam, 2021-yil №1. – B. 4-15.
 • Turkiston davri islom me’moriy obidalarining o‘rganilish tarixshunosligi//“Sahihul Buxoriy” asarining jahon kutubxonalarida saqlanayotgan qadimiy va nodir qo‘lyozma nusxalari/Xalqaro anjuman maqolalari to‘plami. 2021-yil iyul, Samarqand. – B. 366-374.
 • Markaziy Osiyoda ma’rifiy islom tushunchasi va uning rivojlanish bosqichlari/Imom Buxoriy saboqlari, 2021-yil №2. – B. 55-58.
 • Turkiston general-gubernatorligidagi pravoslav tashkilotlari/Islom tafakkuri, 2021-yil №3. – B. 12-17.
 • Islamic Notarial Acts Tradition In The Classic Movarounnakhr Khanafi School Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 6, July 2021. S. 6710 – 6716.
 • Turkistonda islom obidalarining holati va tiklash ishlari // “Markaziy Osiyoda islom sivilizatsiyasi: o‘tmish va hozirgi zamon” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami / -Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021. -364 b. – B. 258-261.
 • Stroitelstvo pravoslavnix serkvey v Turkestanskom general-gubernatorstve//Materiali mejdunarodnoy nauchnoy konferensii studentov i molodix uchyonix «Фараби әлемі», Almati, Kazaxstan, 06-08-aprelya 2022g. – Almati: Qazaq universitetі, 2022. – 980 с. С. 707-710.
 • Turkistonda islom me’moriy obidalari tadqiqi// “Markaziy Osiyoda islom sivilizatsiyasi: o‘tmish va hozirgi zamon” III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami / -Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2022. -364 b. – B. 348-351.
 • Turkiston o‘lkasidagi islom me’moriy obidalariga oid tarixshunoslikka bir nazar/Jamiyat va boshqaruv. 2023-yil №3.– B. 128-134.
 • Research of islamic monuments in the Turkestan region/Islom tafakkuri, 2023-yil №3. – B. 9-12.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: iroshka75@rambler.ru 

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 97 443 1470

F.I.SH. Do’smatov Sanjar Toshpo’latovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi katta o’qituvchisi.

Ilmiy darajasi: yo’q

Ilmiy unvoni: yo’q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Mumtoz sharq adabiyoti, adabiy manbashunoslik, tilshunoslik bo’yicha tadqiqot ishlari olib bormoqda. 

Chet tillarni bilishi arab, rus va ingiliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

–  “Arab tili (Dinshunoslik yo’nalishi talabalari uchun)”.  O`quv qo’llanma. Toshkent 2020.

- Maqomotlar arab nasrining o`ziga xos janri. Islom tafakkuri. 2020.

About the history of the makama genre. International journal for innovative injineering and management research Volume 09, Issue 12,

– Махмуд Замахшари и его макамы. Молодой ученый. Международный научный журнал. №52  / 2019.

Maqamat az-zamahshari or nasoih al-kibar. Web of scientist: international scientific research journal. ISSN:2776-0979, Volume 3, Issue 5,May. 2022

- Mahmud Zamaxshariy va uning maqomalari xususida. Islom tafakkuri. 2-son. 2022.

- Abu Mansur Saolibiy va Movarounnahr arabiynavis adabiyoti. Markaziy Osiyo renesansi jurnali.j-3. 2-sоn.2022.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: s.dusmatov@bk.ru 

Ishxona telefon raqami:+99871 2449598

F.I.SH.: Daminov Bahromjon Zakirdjanovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar ” kafedrasi katta o`qituvchisi.

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: katta o`qituvchi 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: АРАБ ТИЛИНИ ЎРГАНАЁТГАН ТАЛАБАЛАРНИНГ ТИНГЛАБ ТУШУНИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Chet tillarni bilishi: Arab,rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– «Основные структуры социолингвистических и этнолингвистических процессов»; Молодой ученый» № 46 (284), ноябрь 2019 г

- “Қуръони каримда илм сўзи англатган маънолари ва уларнинг ўзбек тилига таржималари.” Имом Бухорий сабоқлари № 4  2019 йил,

- “Актуальные проблемы современного арабского языкознания” Ислом зиёси №1. 2019 йил

- “Межьязыковая и межкультурная коммуникации в период глобализации ” « Юнусовские чтения: модернизация ценностей великой степи как ключевой фактор развития науки и образования» 2019 том 3

- “The emergence and general characteristics of oriental manuscripts” Ijiemr 2020/11 volume 09, issue 11 :

- “Ўзбекистонда таржима назариясининг шаклланиши” Молодой ученый42 (332) год: 2020

- “ Педагогические способности в педагогической деятельности” Galaxy international interdisciplinary research 2021journal, 9(11)

- “The influence of the arabic language on the development of world civilization” Turkish online journal of qualitative inquiry (tojqi) Volume 12, issue 10, october 2021

- The word «ilm»(knowledge) in Holy Quran and comparative analysis of translation options”. The Light of Islam 2019 (2), 5

- LISTENING AND UNDERSTANDING THE SPEECH IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Academia Science Repository, 4(5), 355–361. Retrieved from https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/688 Vol. 4 No. 5 (2023): wos

Ilmiy ishlari havolasi: 

 https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJ1KiT08t5Qv4ZN2-z1JyhVM0blezsMYO2ornO0jeJ3ntT3wg0O5cINF37YB2ehYPt4n3AmJnwRQsPE-OPIdfZ4t1qhh4w6vN8s1p0ESSvlUmhN0YRC2qFrS_DAgu7bOzbKnx6-vO-FdZTk&user=721BPp0AAAAJ 

Elektron manzili: b.daminov@iiau.uz

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Shakirova Zulfita Normaxamatovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi dotsenti

Ilmiy darajasi: tarix fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: islom tarixi va manbashunosligi, arab filologiyasi, sharq tillarini o’qitish metodikasi.

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– “Ilk islomda sulhparvarlik tamoyillari”. Monografiya, Toshkent, 2021; 

– “Аrab tili (оg’zaki nutqni rivojlantirishda multimedia materiallaridan foydalanish)”. O’quv qo’llanma, Toshkent,  2019;

– “Аudiovizual vositalar ustoz va shogird xizmatida”. Uslubiy qo’llanma, Toshkent, 2019;

– “Arab tili (amaliy mashg’ulotlar)”. O’quv qo’llanma, Toshkent, 2020;

– “Arab tili (videodarslar asosida til ko’nikmalarini rivojlantirish)”. O’quv qo’llanma, Toshkent, 2022. 

–   Conquest of mecca (630). International Journal for Innovative Engineering and Management Research – IJIEMR, 2020. DOI: 10.48047/IJIEMR/V09/I12/34;

– Organizational  forms of teaching. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ), 2021. December. Vol. 9. Issue 12. ISSN (E):2347-6915;

   –    The Efforts To Defend The Borders Of The City-State Madinah After The Hijrah 

(Migration) Of Muhammad (Saw). Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI),. July 2021. Volume 6; 

– The life of the people of Yathrib before islam. Asian Journal of  Multidimensional Research, ISSN: 2278-4853      Vol. 12, Issue 6, June 2023;   

– Араб тилини билиш даражасини баҳоловчи миллий ва халқаро сертификатлар. Islom tafakkuri. 2022, 1‑maxsus son;

 – Журжоний ва Розий асарларида гап бўлакларининг талқини. Islom tafakkuri. 2021, 2‑maxsus son.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: zulfiashakirova73@gmail.com

Telefon raqami: +998 90 322 74 73

F.I.SH.: Ishanxanova Muxlisabonu Turg‘unovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: yo‘q

Ilmiy unvoni: yo‘q

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, islomshunoslik, lug‘aviy va tarixiy manbashunoslik va matnshunoslik 

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Шайх Худайдад ибн Таш-Мухаммад ал-Бухāри. Бустан ал-Мухиббин. (критический текст) Туркистан, 2006; - C. 349. (rus, arab va chig‘atoy tillarida);

– Жития Ходжа Ахрара. Опыт системного анализа по реконструкции биографии Ходжа Ахрара и истории рода Ахраридов. (monografiya). Рабочие документы ИФЕАК N°27 (10/2007 – переизд. N°23, 01/2007); - C. 140. (rus tilida);

– «Солнечные» и «лунные» буквы, или новый взгляд на причины именования букв арабского языка. // «Молодой ученый». № 51(289). Декабрь, 2019; - С. 484-485. (rus tilida);

– Особенности грамматики арабского языка или взгляд неносителя языка на арабскую филологию. // Современные направления языкознания: проблемы и решения. Андижан, 2020; - С. 385-388. (rus tilida);

– Герман Фархат – автор грамматического сочинения Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб. // Islom ziyosi. № 3, 2023; - С. 68-76. (rus tilida).

Ilmiy ishlari havolasi: -

Elektron manzili: sov.koj.uzb@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Kadirova Madinabonu Turgunovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: рedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: рedagogika nazariyasi, рedagogik ta’limotlar tarixi

Chet tillarni bilishi: аrab, rus va ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

- Олий таълим муассасаси араб тили ўқитувчиси компетенцияси муаммосини ўрганиш ижтимоий-педагогик зарурият сифатида  // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2021. – 1/3-сон. – B. 164-169 (13.00.00; № 15)

- ОТМ араб тили ўқитувчиси компетенциясини таъминлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ва ижтимоий шарт-шароитлари // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – Тошкент, 2023. – 4-сон. – B. 313-333. (13.00.00; № 32)

        - Теоретические основы проблемы компетенции преподавателя арабского языка // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – Ташкент, 2023. – 5-сон. – Б. 414-428. (13.00.00; № 32)

Мethods of language teaching in arabic –Galaxy international interdisciplinary reseach jounal (GIIRJ) vol. 10. № 1 (2022). ISSN (E): 2347-6915 SJIF Impact Factor 2023: 8.057. – P. 51-60: 

- Рedagogical and psychological features and social conditions for ensuring the competence of the arabic teacher International scientific reseach Jounal vol. 10. № 1 (2022). ISSN: 2776-0979. Impact Factor: 7.565. – P. 730-741: 

- Development model of pedagogical competence of arabic language teacher // European Journal of humanities and еducational еdvancements (EJHEA) Vol. 3. No. 10, October 2022. ISSN (E): 2660-5589 Journal Impact Factor: 7.223 – P. 119-122: 

- ОТМ араб тили ўқитувчиси педагогик компетенциясининг ривожлантириш модели // Proceedings of International сongress on “Multidisciplinary studies in education and applied sciences” Hosted оnline from Bilbao, Spain on November 10 th, 2022. – Р. 111-116: www.conferencezone.org 

- Араб тилини ўқитиш бўйича баъзи мулоҳазалар //  Proceedings of ingenious global thoughts аn international multidisciplinary scientific Conference Hosted from San Jose, California: November 29 th, 2020. – B. 120-122: https://conferencepublication.com 

- Араб тили ўқитувчисининг педагогик компетенцияси ўрганилганлик даражаси // Чет (араб) тили замонавий таълим восита тил муаммоси ва инновацион ёндашув: Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2020. – B. 92-97.

- Араб тили дарсларида ўқитувчини талабалар ҳатоларни тузатиш бўйича қарашлар // Чет (араб) тили замонавий таълим восита тил муаммоси ва инновацион ёндашув: Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2022 йил 26 декабрь. – Тошкент, 2022. – B. 58-62.

- Aраб тили ўқитувчиси компетенцияси муаммосини ўрганиш ижтимоий-педагогик зарурият сифатида // Чет (араб) тили замонавий таълим восита тил муаммоси ва инновацион ёндашув: Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2022 йил 26 декабрь. – Тошкент, 2022. – B. 76-84.

-Турли мамлакатларнинг араб тилини ўрганишга бўлган эҳтиёжларига бир назар // Чет (араб) тили замонавий таълим восита тил муаммоси ва инновацион ёндашув: Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2022 йил 26 декабрь. – Тошкент, 2022. – B. 66-71.

- The theory of competence and it’s views on pedagogical content // International journal for innovative engineering and management research. – Hyderabad, India (12 Dec 2020). – Б. 71-75.

- Олий таълим муассасалари араб тили ўқитувчисининг педагогик компетенциясини таъминлаш тизими ва инновацион технологияси // Ислом тафаккури. – Тошкент, 2023. – 1-сон. – B. 158-165.

- Компетентлик ёндашуви назарияси ва унинг педагогик мазмунига доир қарашлар // Молодой учёный. – Казань, 2022. – № 43 (333). – С. 343-345.

- Компоненты модели развития педагогической компетенции преподавателя арабского языка // Ислом тафаккури. – Тошкент, 2022. – 4-сон. – B. 167-170.

- “Arab tili amaliy kursi” o‘quv qo‘llanmasi (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020-yil 28-dekabrdagi 676-son buyrug‘iga asoslangan o‘quv adabiyotining nashr ruxsatnomasi).

- “Asosiy chet tili (arab tili)” o‘quv qo‘llanmasi mazmuniga singdirilgan (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2021-yil 25-dekabrdagi 538-son buyrug‘iga asoslangan o‘quv adabiyotining nashr ruxsatnomasi).

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: kamadina2544@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Kadirova Mashxura Mirzakbarovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o‘qituvchi stajori

Ilmiy darajasi: 

Ilmiy unvoni: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab tili va adabiyoti, tilshunos

Chet tillarni bilishi: аrab, rus va ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

- «К вопросу изучения средств выражения модальности в арабском языке», Ижтимоий фанларнинг долзарб муаммолари. Илмий-услубий конференция материаллари туплами, 2010, ТашГИВ, Ташкент, Узбекистан. – 183 стр. – С. 145-147. 

- «Средства выражения модальности в арабском языке», Камолот сари 2 – туплам. Иктидорли ёшлар илмий туплами, 2010, ТашГИВ, Ташкент, Узбекистан. – 167 стр. – С. 26-28. 

- “Методы преподования восточных языков в частности в арабском языке”, “Шарқ тилларини ўқитишда дифференциал ёндашув ва замонавий услублар” мавзуидаги республика илмий амалий конференцияни илмий мақолалари, 2016, ТИУ, Тошкент, Ўзбекистон. – 167 б.– Б. 26-28. 

- “Gadoiy ijodida badiiy so‘z sanʼatining ifodalanishi”, Fargʼona davlat universiteti ilmiy xabarlari, Nauchniy vestnik, 2018, FarDU, Fargʼona, O‘zbekiston. – 232 b. –B. 126-130.

- “Navoiyning turkiy muammolarini yechishning sodda usullari”, Fargʼona davlat universiteti ilmiy xabarlari, Nauchniy vestnik, 2018, FarDU, Fargʼona, O‘zbekiston. –232 b. –10-16.

- “О сложноподчиненных предложениях в современном арабском литературном языке”, Вопросы филологии, научный сборник, 2018, Азербайджанский Национальный университет, Баку, Азербайджан.– 281 б. –Б. 126-130.

- “Роль торговых рынков в развитии словесного искусства в классической арабской литературе”, Вопросы филологии, научный сборник, 2018, Азербайджанский Национальный университет, Баку, Азербайджан.– 281 б. –Б. 201-205.

- «Переводы в эпоху глобализации», Польский международный научный журнал 8 (17) выпуск,   2019, Варшава, Польша. - 61 с. - С. 41-45.

- ERPA International Journal of Research and Development Volume 8 Issue 3, 2023, C. 9-14.

- «Методы преподавания арабского языка как иностранного», Ислом зиёси 2-сон, Ўзбекистон халкаро ислом академияси, 2023, Ташкент.: - 99 с. С. -82-90.

- «Арабизация и лингвистическое доминирование в странах Магриба», Ислом тафакури, Ўзбекистон халкаро ислом академияси, 2023, Ташкент.: - 135 с. С. - 20-23.

- Ўзбек тили” иқтисодиёт йўналиши бакалавриат таълими учун ўқув қўлланма –Т.: “Тошкент давлат Шарқшунослик институти” нашриёт матбаа бирлашмаси, 2017. –233 б.

- “Arab tili” “Payg’ambarlar qissasi” matnlari asosida Islomshunoslik yo‘nalishi uchun yordamchi metodik qo‘llanma–Т.: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019. –102 b.

- “Араб тили” Ўзбекистон халқаро ислом академияси қошидаги академик лицей 1 курс талабалари учун ўқув қўлланма, 2023. - 130 б.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: shahira86@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Musayev Oman

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti “al-Azhar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: -

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

- Чет тили таълимида мунозарали суҳбат давраси / “Ислом тафаккури” илмий-маърифий, диний-маданий, ахборот нашри / ISSN: 2181-9572 /  Тошкент, №3,2023., Б-30-37.

-  Навоий асарлари номларининг табдили ҳақида/ “Ислом тафаккури” илмий-маърифий, диний-маданий, ахборот нашри / ISSN: 2181-9572 / Тошкент, №3,2023., Б-55-59.

Ilmiy ishlari havolasi: -

Elektron manzili: musaevomon45@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 

F.I.SH.: Mullasodiqova Nigora Miromonovna 

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi dotsent v.b.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) 

Ilmiy unvoni: dotsent v.b

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari:  араб филологияси, arab tilshunosligi (nahv va balog‘at ilmi) 

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Nahvda yuzta omil.  – Toshkent. 2018
 • “Arab tili (A.Abdujabborov darsligi asosida)”. O’quv qo’llanma, Toshkent, 2020
 • Arab tili (Qo‘shimcha materiallar bilan ishlash bo‘yicha o‘quv qo‘llanma). – Toshkent. 2021.
 • Араб тилида ундалманинг турлари // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2023 (3-Махсус сон). – Б. 7-10
 • Араб тилида كاد ва унга ўхшаш феълларни таҳлил қилиш // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2023 (3-сон). – Б. 40-45
 • Бадиъ илмида лафзий муҳассинот тушунчаси ва унинг турлари // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2023 (2-Махсус сон). – Б. 7-11
 • Рамазон ойининг боғланиши билан боғлиқ қарашлар // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2022 (Махсус сон). – Б. 63-65
 • Адаб илми ва балоғат // Ислом тафаккури. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021 (Махсус сон). – Б. 23-25
 • Фарзанд тарбиясида ота-роли // MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 June 2023) – Berlin. Part 24. – Р. 464-468  ISBN 978-955-3605-86-4
 • PRAYER AND QUOTATION - TYPES OF VERBAL ANALYSIS THE RHYMED PROSE AND QUOTATION – TYPES OF POETIC FIGURES // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 6, June, 2023. – P. 397-400
 • Mullasodiqova N. HOMONYMS IN ARABIC RHETORIC // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 6, June, 2023. – P. 393-396

-  FORMING EXPRESSIVE READING SKILLS IN LANGUAGE TEACHING // WORLD BULLETIN OF SOCIAL SCIENCES: International Journal. ISSN: Impact Factor: 7,545 ISSN (E): 2749-361X Volume 20, 2023. – P. 141-143

-    Чет тилини уқитишда ўқиш кўникмасининг аҳамияти // Чет (араб) тили замонавий таълимида восита тил муаммоси ва инновацион ёндашув. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент. 2022. – Б. 36-38

 Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: nigoramullasodiqova@gmail.com

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 90 9902117

F.I.SH.: Askarov Abdurashid Murodjonovich 

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Arab tili va adabiyoti al-Azhar” kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy darajasi: 

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: arab filologiyasi, arab tilshunosligi (nahv sarf ilmlari), arab tili stilistikasi (balo‘at ilmlari) arab tili pedagogikasi, tarjimashunoslik. 

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

- Askarov A.M. Arab tilini chet tili sifatida o‘qitishning muammolari va uning yеchimlari // Trends in Teaching Foreign Languages: Achievements, Challenges and Solutions. International Scientific Conference Proceedings. – Tashkent: UzSPIC, 2019. – P. 394-397.

   - Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning arab tilshunosligi rivojida tutgan o‘rni // O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganing 30 yilligi munosabati bilan tillarni o‘qitishda koppentensiyaviy yondashuv va interfaol metodlarning o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax, 2019. – B. 316 -319.

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning balog‘at ilmida tutgan o‘rni // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2018. – №4. – B. 50-55 (10.00.00. №3).

- Askarov A.M. The Scientific heritage of Saad Eddin Taftazani on the science of balaghah // Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. – Xiva, 2020. – №10. – B. 45-47 (10.00.00. №18).

 - Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning arab balog‘at ilmida tutgan o‘rni // Til va adabiyot ta’limi jurnali. – Toshkent, 2019. – №10. – B. 52-53 (07.00.00. №12) 

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning balog‘at ilmi rivojida tutgan o‘rni // Islom tafakkuri. – Toshkent, 2019. – №4. – B. 24-27 (07.00.00. №10)

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning arab tili balog‘ati va tilshunosligi rivojiga qo‘shgan hissasi // Ilm sarchashmalari ilmiy-metodik jurnali. – Urgench, 2020. – №3. – B. 155-159 (10.00.00. №3)

- Askarov A.M. On The huge scientific heritage of Saad Eddin Taftazani on science of balaghah // International scientific journal (online). Year: 2020 Issue: 09 Volume: 77. – P. 543-547 (Impact factor – 6.7; №23).

- Askarov A. M. Muniscrips of Taftazani’s works on the science of balaga are kept in the national library of Turkey. Current research of journal of Philologikal science. P.16-19. Y.2023.

- Askarov A.M. Scientific heritage of Saad Eddin Taftazani and its importance // Sharqiy Osiyo gumanitar jamiyatining 20 xalqaro konferensiyasi. – Samarqand, 2019. – №3. – B. 50-54. 

- Askarov A.M. Metafora (الاستعارة)  vajnыy aspekt arabskogo balagata // International conference on Educational discoveries and humanities. – Texas, 2022. – №3. – C. 155-159. 

- Askarov A.M. Buyuk olim Saduddin Taftazoniyning balog‘at ilmi rivojida tutgan o‘rni // XXI asrda ilm-fan taraqqiyotining  rivojlanish istiqbollari va ularda innovatsiyalarning o‘rni. Respublika ilmiy qonferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – №3. – B. 129-131.

-  Askarov A.M. The importance of huge scientific heritage of Saad Eddin Taftazaani // Prospects of world science. – Sheffield, 2019. – №3. – R. 68-76.

- Askarov A.M. Zamaxshariyning balog‘atga doir qarashlariga Taftazoniy tomonidan bildirilgan fikrlar // Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 68-76.

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning «Sharhu-l-miftah» asaridagi balog‘atga doir ilmiy qarashlar // Journal of new century innovations. – Toshkent, 2022. – №3. – P. 67-75.

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning balog‘at ilmiga kiritgan yangiliklari // «Pedagogs» international research journal. Volume 22, Issue 2.
– Toshkent, 2022. – R. 60-67.

- Askarov A.M. Arab tilini o‘qitishda Sa’duddin Taftazoniyning balog‘atga oid asarlarining ahamiyati // Chet (arab) tili zamonaviy ta’limida vosita til muammosi va innovatsion yondashuv. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – №3. – B. 88-92.

- Askarov A.M. Sa’duddin Taftazoniyning balog‘at ilmi rivojida tutgan o‘rni // Jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashgan alloma. Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Qarshi, 2019. – B. 269-273.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: mustarib@list.ru

Telefon raqami: (WhatsApp, telagram) +998 93 380 01 04

Izoh qoldirish